Ελληνικό πληκτρολόγιο

Katy Damaskinidou
Tue Oct 28 19:27:18 EET 2003


Έχω εγκαταστήσει το Suse Linux 8.2 pro και έχω τα εξής προβλήματα:1.	Παρ΄ όο που έχω ρυθμίσει το αρχείο του etc/Sysconfig, να αλλάζει η κατάσταση πληκτρολογίου από ελληνικά στα αγγλικά με το Alt-Shift, αυτό παραμένει αδρανές, όπως παραμένει αδρανές και σε κάθε άλλο πιθανό υποδειγμένο συνδυασμό (Alt-Ctrl, Alt). Η αλλαγή από τα ελληνικά στα αγγλικά γίνεται μόνο μέσω KDE.
2.	 Ο εκτυπωτής που έχω είναι ο HP OfficeJet V30. Έχω κατεβάσει ο υποδειγμένο στο διαδίκτυο driver και δουλεύει ικανοποιητικά σε αγγλικές γραμματοσειρές. Όταν όμως θέλω να εκτυπώσω ελληνικές γραμματοσειρές με το OpenOffice 1.1.0, τότε δεν έχω δυνατότητα αλλαγής γραματοσειράς και εκτυπώνεται μόνο μία γραμματοσειρά κακής ποιότητας.
Θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει να τα επιλύσω;
Ευχαριστώ
Νίκος Ματζιούνης
More information about the Migrate2linux mailing list