Trekste to

Alaios alaios at yahoo.com
Mon Oct 20 14:22:49 EEST 2003


Kaliteri lysi fainetai ayti tou Manoli me to cron.daily. Kammia alli idea?
On Sunday 19 October 2003 17:37, you wrote:
> --- Fanurgakis Manolis wrote:
> > On Saturday 18 October 2003 23:02, Alaios wrote:
> > > Kalispera egrapsa to parakato script gia na pairno
> > > aytomata backup kathe 5,15,25 kathe mina.
> > >
> > > if [ `date +%d` -eq "5" ]
> > > then
> > > tar czvf /fat32/mytar.tar.gz
> >
> > /home/alaios/Documents
> >
> > > #echo "ok"
> > > fi
> > > # expr ` date +%d` % 5
> > >
> > > Ayti ti stigmi to ektelo me sto to
> > ~/.kde/Autostart
> > > Mporo na to balo na trexei protoy kala kala trexei o
> > > Xserver?
> >
> > ??????, ???? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ???????
> > ???????.
> >
> > ??????? ?? ?????????? ??? init scripts ???
> > ?????????? ??? ???? ???, ???
> > ?? ?????? ????? ???????? ?? ???????. (??? ??????????
> > ????? ??? ???
> > ??????? ??? ????? ??? ?????? - ????? - ?? ??????????
> > ???? ?? ??? ??
> > ??????? ?????? ??? ????? ???? ????????.) ???? ?????
> > ? ???? ???? ?? ? X
> > server ???????? ???? ?? ?? ???????.
> >
> > ?? ?? ??????? ???????? ????? X (??????? ??????
> > ?????????? ?? ??????
> > ???????) ??? ???????? login ??????? ??? X server ??
> > startx, ????
> > ??????? ?? ?????????? ??? ??????? ??? ???????
> > ???????? ??? ??????
> > ~/.profile ??? ?????????? ?? ?????? ??? ?????? login
> > ??? ???? ???????
> > startx (???? ????????? ? X server ??????).
> >
> > ??? ??????????? ??? ????? ???????? ?? ???????? ?????
> > ??? ?? ????????? ?
> > ??????????? ?????? ????? ? ?? ?????? ?????? ?????
> > login ???? 5 ???
> > ????? ?? ?????? ????????? ????? ?? script.
> >
> > (?? ?????? ????? ?????? ????? ??? ???? ?? ??????
> > ???? ??? X server;)
> >
> > ?? ??? ???????? ?? ??????????????? ??? cron daemon
> > ??? ???? ?? ???????.
> > ???????? `crontab -e` ?? ?? ?????? ??? ????????? ???
> > ?????? ?????????
> > ??? cron. ?????????? ???? ?? ??????:
> >
> > 13 25 5,15,25 * * /path/?????/??/script
> >
> > ?? ????? ????? ????????????? ?????, ???, ??????????,
> > ????, ????? ???
> > ????????? (0=???????, 1=???????, ?.?.?.)
> >
> > ????, ?? script ?? ?????? ???? 5, 15, ??? 25 ????
> > ????, ???? 13:25. ??
> > ?????? ?? "*/5" ??? ???? ??? "5,15,25" ?? ?????? ??
> > ???? ???? ??? ?
> > ?????????? ????? ??????????? ??? 5, ?????? ????
> > 5,10,15 ?.?.?.
> >
> > ??? ???????????? ??????????? man crontab.
>
> Nai alla den tha prepei na einai anoixtos ekeini tin
> ora o ypologistis?

????? ?????. ?? ??? ????? ???????? ? ??????????? ?????? ??? ??? ??? ?? 
??????? ??????.

> Xm.... Ean den tou oriso ora k.l.p
> kathe fora pou tha kano login tha trexei?

?? ??? ??????? ??? (????????? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ??????) ???? ?? 
?????????? ???? ??? ??? ?????... (-8

??????? ?? ?????????? ?? script ???? ???????? /etc/cron.daily ????? ?? 
?? ?????? ?? ??????? _??????? ??? ????_ ???? ????. ???????? ???????? 
????. ???? ??? script ?? ??????? ?? ????? ? ????? ???? ??? backup. 

(?? ???, ???? cc ??? ?????????? ??? ??? ??? ?????)
#928;#945;#955;#945;#953;#972;#962; #913;#955;#941;#958;#945;#957;#948;#961;#959;#962;#934;#959;#953;#964;#951;#964;#942;#962; #932;#917;#921; #928;#955;#951;#961;#959;#966;#959;#961;#953;#954;#942;#962; #913;#952;#942;#957;#945;#962;la vie est belle :)

---------------------------------
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Shopping - with improved product search
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/migrate2linux/attachments/20031020/cab576ae/attachment.htm>


More information about the Migrate2linux mailing list