Trekste to

Alaios alaios at yahoo.com
Sat Oct 18 23:02:32 EEST 2003


Kalispera egrapsa to parakato script gia na pairno
aytomata backup kathe 5,15,25 kathe mina.

if [  `date +%d` -eq "5" ]
then
	tar czvf /fat32/mytar.tar.gz /home/alaios/Documents
	#echo "ok"
fi
# expr ` date +%d` % 5 Ayti ti stigmi to ektelo me sto to ~/.kde/Autostart
Mporo na to balo na trexei protoy kala kala trexei o
Xserver?
=====
#928;#945;#955;#945;#953;#972;#962; #913;#955;#941;#958;#945;#957;#948;#961;#959;#962;#934;#959;#953;#964;#951;#964;#942;#962; #932;#917;#921; #928;#955;#951;#961;#959;#966;#959;#961;#953;#954;#942;#962; #913;#952;#942;#957;#945;#962;la vie est belle :)

__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Shopping - with improved product search
http://shopping.yahoo.com
More information about the Migrate2linux mailing list