Ελληνικά και Linux: Τεκμηρίωση στο www.Ellak.gr, Υπηρεσία Wiki

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Sat Apr 5 03:17:39 EEST 2003


Στο http://www.ELLAK.gr/, Κεντρικό Μενού/Υπηρεσία Wiki μπορείτε να
βρείτε το "Hellenic Localisation Wiki" το οποίο έχει οδηγίες σχετικά με
τη χρήση ελληνικών στο GNU/Linux.
(Σύνδεσμος:
http://www.ellak.gr/modules.php?op=modload&name=phpWiki&file=index)

Τα Wiki (χώροι γρήγορης τοποθέτησης πληροφοριών μέσω Web) παρέχουν τη
δυνατότητα για το γράψιμο τεκμηρίωσης μέσω συνεργασίας πολλών χρηστών,
ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Έχει μεγάλη σημασία τα αποτελέσματα των 'threads' στις συζητήσεις των
λιστών για το Linux και τα ελληνικά να καταγράφονται σε ένα χώρο στον
οποίο οι χρήστες να μπορούν να απευθυνθούν.

Για να τοποθετήσετε υλικό στο Wiki του ELLAK.gr, αρκεί να δημιουργήσετε
ένα λογαριασμό χρήστη.

Φιλικά,
σίμος ξενιτέλλης

More information about the Migrate2linux mailing list