Καταρχήν, για οτιδήποτε χρειάζεται τέτοιο επίπεδο από quoting και pipes, καλύτερα γράψε shell script:<div><br></div><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><font class="Apple-style-span" color="#000099">% cat ~/bin/kdove</font></div>
<div><font class="Apple-style-span" color="#000099">ps uxagww | grep icedove | grep -v grep | \</font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#000099">  awk -F" " '{print $2}' | xargs kill</font></div>
</blockquote><div><br>Ούτε περίεργα quoting rules, ούτε πρόβλημα με ποιός έκανε quote τι, πότε, κλπ.</div><div><br></div><div>Από την άλλη, όλο αυτό είναι το ίδιο με το να τρέξεις:</div><div><br></div><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;">
<div><font class="Apple-style-span" color="#000099">% pkill icedove</font></div></blockquote><div><br></div><div>Οπότε δε χρειάζεται όλο το alias.</div><div><br>2011/10/16 Γιώργος Πάλλας <span dir="ltr"><<a href="mailto:gpall@ccf.auth.gr">gpall@ccf.auth.gr</a>></span><br>
<div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;"><br>
Καλημέρα!<br>
<br>
Προσπαθώ να γράψω στο .bash_aliases ένα μακαρόνι για να σκοτώνω το<br>
icedove όταν έχει κολλήσει.<br>
<br>
Δεν μου κάθεται όμως το escaping των single quotes της awk. Δοκίμασα να<br>
αντικαταστήσω κάθε single quote με '\'' σύμφωνα με αυτά που κατάλαβα από<br>
διάφορες σχετικές αναφορές στο google αλλά δεν παίζει.<br>
<br>
Καμιά βοήθεια;<br>
<br>
alias kdove='ps uxagww | grep icedove | grep -v grep | awk -F" " '{print<br>
$2}' | xargs kill'</blockquote><div><br></div><div>alias kdove='ps uxagww | grep icedove | grep -v grep | awk -F " " '\''{print $2}'\'' | xargs kill'</div><div><br></div>
<div>Εναλλακτικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις " για το εξωτερικό quote-pair, και fgrep που δεν κάνει regexp matching και μπορεί να είναι λίγο πιο γρήγορη:</div><div><br></div><div>alias kdove="ps uxagww | fgrep icedove | fgrep -v grep | awk -F' ' '{print $2}' | xargs kill"</div>
<div><br></div><div><br></div></div>
</div>