Τι προτάσεις υπάρχουν από την πλευρά του FOSS για την υλοποίηση των 
επιλέξιμων επενδύσεων (π.χ. Συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης κ.α.) 
τόσο σε επίπεδο Software όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων υλοποίησης και 
τεχνικής υποστήριξης;<br><a href="http://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=14&t=15679#p156343">http://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=14&t=15679#p156343</a><br><br>Όποιος μπορεί να συνεισφέρει στην συζήτηση, καλό θα ήταν να ενημερώσει τα μέλη του φόρουμ <a href="http://ubuntu.gr">ubuntu.gr</a>, για το αν κινείται κάτι στην κατεύθυνση που αναφέρει το ερώτημα.<br>
<br>Ευχαριστώ.<br><br><br>