Εντολή ελέγχου σκληρού δίσκου

P. Christeas xrg at hellug.gr
Sun Mar 6 08:52:15 EET 2016


Στις Σαβ 05 Μαρ 2016 11:14:18 μ.μ. γράψατε:
> Πάνο, ποια εντολή χρησιμοποίησες για να ελέγξεις την κατάσταση του δίσκου;
> Για να κάνω ένα check σε όλους μου τους δίσκους.

smartctl --all /dev/sdX

Το πακέτο λέγεται "smartmontools" σε αρκετές διανομές.

Οι σκληροί, συνήθως, έχουν ενεργοποιημένο το smart από το εργοστάσιο. Είναι 
μία ρύθμιση που αποθηκεύεται μόνιμα στους registers του δίσκου και λειτουργεί 
ανεξαρτήτως λειτουργικού (ακόμα και αν δώσεις ρεύμα πχ. χωρίς να συνδέσεις 
SATA). Στην απίθανη περίπτωση που δεν είναι, οι μετρητές θα ήταν άδειοι και θα 
έπρεπε να δώσεις "-s on" για να μαζεύει δεδομένα από εδώ και πέρα..
Γενικά, όποτε παίρνω δίσκο στα χέρια μου, το πρώτο που του κάνω είναι να 
διαβάσω το SMART του. Ακόμα π.χ και σε ολοκαίνουριους δίσκους από το Πλαίσιο, 
διαβάζω το "power on hours" ;)

Αν ο δίσκος είναι μέσω εξωτερικού αγνώστου USB, και δεν λειτουργήσει αυτόματα, 
θα πρέπει να του πείς και με ποιά μέθοδο θα φτάσει το smart, στην πλειοψηφία 
των νέων cases είναι η "-d sat"

Η έξοδος χωρίζεται σε 5 μέρη:
 1. πληροφορίες δίσκου (μοντέλο, σειριακός κλπ)
 2. πληροφορίες κατάστασης 
 3. τιμές των μετρητών, το πιό σημαντικό. Σ' ενδιαφέρουν (με σειρά 
σοβαρότητας του προβλήματος):
   - Offline Uncorrectable Sectors
   - Pending Sectors
   - Reallocated sectors
   - Load cycle count
   - Power on Hours
   - Temperature 
 4. τα error logs του δίσκου. Εκεί μπορεί και να δείς DMA errors, που ενώ δεν 
θα έχουν επηρεάσει άλλους μετρητές, δείχνουν αστοχίες και του ηλεκτρονικού 
τμήματος (μέχρι και τη motherboard) 
 5. Αποτελέσματα προηγούμενων tests.

Άλλες 2 λειτουργίες του SMART, αρκετά χρήσιμες είναι:
 "-l scttemphist" δίνει το ιστόγραμμα θερμοκρασίας, για 1-2 μέρες περίπου, 
όπου μπορεί να δείς αν ο δίσκος είχε ζεσταθεί τις προηγουμενες ώρες. 
 "-t short|long " που /ξεκινάει/ το εσωτερικό test, δηλαδή ο δίσκος ελέγχει 
για bad sectors μέσω του δικού του firmware. Το λειτουργικό τον βλέπει 
κανονικά, το test λειτουργεί ακόμα κι αν τα εργαλεία που έχεις στο λειτουργικό 
δεν θα αρκούσαν. Εσύ βλέπεις την πρόοδο στο (2) των παραπάνω, όταν τελειώσει 
βλέπεις το αποτέλεσμα στο (5). Φυσικά δεν πρέπει να κόψεις το ρεύμα ή να 
κάνεις bus reset (πχ. warm reboot) μέχρι να τελειώσει το test.

Όλα τα άλλα εργαλεία είναι frontends για το smart, δεν διαβάζουν κάτι άλλο..More information about the Linux-greek-users mailing list