τέσσερις (4) θέσεις εργασίας: Λογισμικό, Ασφάλεια, Ευφυή Συστήματα, Ασύρματη Διασύνδεση Αισθητήρων

Haris koutsouris harisk at koutsouris.net
Tue May 20 13:01:08 EEST 2014


Καλημέρα,
      Παρακαλώ προωθήστε την αγγελία σε όποιο μπορεί να ενδιαφέρεται. 
Καταληκτική ημερομηνία 03/06/2014. Ίσως θα μπορούσε να μπει και στο awmn.gr

(1) Θέση 'Τεχνολογίας Λογισμικού (software engineering)

(1) Θέση 'Σχεδιασμού και Χρονοπρογραμματισμού Ενεργειών και Πόρων για 
Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων'

(1) Θέση 'Τεχνολογιών ασύρματης διασύνδεσης δικτύων αισθητήρων'

(1) Θέση 'Διαχείριση Ταυτότητας για το Internet του Μέλλοντος (Identity 
Management for the Future Internet)'
https://www.iit.demokritos.gr/faq/identity_management_future_internet

https://www.iit.demokritos.gr/news/four_job_posts_synaisthisi

Ευχαριστώ-- 
----------------------------------------------------
Koutsouris Charalampos, MSc, CISA,CISSP
Institute of Informatics and Telecommunications,
NCSR "Demokritos",
153-10 Agia Paraskevi , Athens, GREECE
Tel: +30 - 210 - 6503125
Fax: +30 - 210 - 6543615
E-mail: harisk at iit.demokritos.gr
mobile : 0030 6981013265
Skype : koutsourish
----------------------------------------------------


-- 
----------------------------------------------------
Koutsouris Charalampos
E-mail: harisk at koutsouris.net, koutsourish at netscape.net
mobile : 00306948743099
Skype : koutsourish
----------------------------------------------------


More information about the Linux-greek-users mailing list