Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε όλοι

Στέφανος Κουζώφ kouzof at gmail.com
Mon May 12 12:46:13 EEST 2014


View this email in your browser (http://us8.campaign-archive2.com/?u=a82938ff5212aa00d99738524&id=fcfcd4630c&e=51708f78c0)


** Αγαπητέ Συμπολίτη και Συμπολίτισσα,
------------------------------------------------------------

Είμαι ο Στέφανος Κουζώφ, σύμβουλος επιχειρήσεων, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

Με την υποψηφιότητα μου ως Περιφερειακός Σύμβουλος στο συνδυασμό "Πολίτες Μπροστά" θέλω να μοιραστώ την τεχνογνωσία μου στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και την εμπειρία μου στη  χρηματοδότηση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να τη βοηθήσω να αναπτύξει την οικονομία μας, τις νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, και οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουμε να μείνουν στην Περιφέρεια.

Διαθέτω προϋπηρεσία σε εταιρείες πληροφορικής και συμβούλων/θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων, όπου ασχολήθηκα με την χρηματοδότηση startup με Venture Capital. Έχω δική μου επιχείρηση εδώ και 10 έτη, και προϊόντα της εταιρείας μου (http://facebook.us8.list-manage1.com/track/click?u=a82938ff5212aa00d99738524&id=7ffffe9bf2&e=51708f78c0) έχουν ήδη διακριθεί δύο φορές για την καινοτομία τους στο διαγωνισμό "Η Ελλάδα Καινοτομεί".

Για ενημέρωση για τις θέσεις και προτάσεις μου, αρκεί ένα Like στη σελίδα υποψηφιότητας μου στο Facebook: http://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=a82938ff5212aa00d99738524&id=5fe6915317&e=51708f78c0

Αγαπητέ Συμπολίτη και Συμπολίτισσα, σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Η συμμετοχή σου στις εκλογές είναι σημαντική.

Με εκτίμηση,
Στέφανος Κουζώφ
υπ. Περιφερειακός Σύμβουλος
Συνδυασμός Πολίτες Μπροστά - Νιόβη Παυλίδου - http://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=a82938ff5212aa00d99738524&id=b5599e40a0&e=51708f78c0
http://facebook.us8.list-manage1.com/track/click?u=a82938ff5212aa00d99738524&id=ae85cef525&e=51708f78c0
Facebook (http://facebook.us8.list-manage2.com/track/click?u=a82938ff5212aa00d99738524&id=2304548ca7&e=51708f78c0)
http://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=a82938ff5212aa00d99738524&id=429fc38423&e=51708f78c0
Twitter (http://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=a82938ff5212aa00d99738524&id=08c512ac60&e=51708f78c0)
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

============================================================

Our mailing address is:
Πολίτες Μπροστά
Βασ. Όλγας 15
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία 54622
Greece

** unsubscribe from this list (http://facebook.us8.list-manage1.com/unsubscribe?u=a82938ff5212aa00d99738524&id=d5f3472146&e=51708f78c0&c=fcfcd4630c)
** update subscription preferences (http://facebook.us8.list-manage.com/profile?u=a82938ff5212aa00d99738524&id=d5f3472146&e=51708f78c0)
 Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=a82938ff5212aa00d99738524&afl=1
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20140512/e20f7dc8/attachment-0001.html>


More information about the Linux-greek-users mailing list