Αργό boot (ubuntu 12.04)

Antonis Sidiropoulos asidirop at csd.auth.gr
Thu Jun 13 10:00:05 EEST 2013


On 05/30/2013 04:52 PM, P. Christeas wrote:
> On Thursday 30 May 2013, Antonis Sidiropoulos wrote:
>> Κι όμως, εμένα δεν μου δείχνει κάποιο πρόβλημα στο κλείσιμο...
>> [    4.215184] EXT4-fs (sda7): INFO: recovery required  ....
>> .....
>> [   14.043972] EXT4-fs (sda7): recovery complete
>> [   50.362737] EXT4-fs (sda7): re-mounted.
> Εμένα αυτές οι 3 γραμμές τα λένε όλα..
>
>
Τελικά παίζει και αυτό.
Είναι ένα θέμα του ubuntu που δεν μπορεί να κάνει Umount το /
κατά το σβήσιμο. (απίστευτο).
Δεν το είχα προσέξει το μήνυμα γιατί μόλις το τυπώνει, σβήνει το μηχάνημα
σε λιγότερο από δευτερόλεπτο και αν δεν το περιμένεις να το δεις, δεν το 
βλέπεις.

Η περίπτωση περιγράφεται στην σελίδα:
A message: "mount: / is busy" appears every time shutting down or rebooting.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/upstart/+bug/1019347

Ακολούθησα τις οδηγίες στην παραπάνω σελίδα με μικρές διαφοροποιήσεις
και πλέον κάνει umount το /.

Επίσης, αφαίρεσα τα άχρηστα πακέτα: plymouth-theme-ubuntu-logo, 
plymouth-theme-ubuntu-text.
Δυστυχώς το plymouth δεν μπορείς να το βγάλεις (έχει πολλές εξαρτήσεις).

Τελικά βέβαια δεν κέρδισα και πολλά δευτερόλεπτα... 4-5 συνολικά.
Αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει φόβος για χάσιμο δεδομένων από το unclear 
umount.

Α.More information about the Linux-greek-users mailing list