Σχετικά με την ωριμότητα του btrfs

Γιώργος Πάλλας gpall at ccf.auth.gr
Tue May 15 16:58:28 EEST 2012


On 15/05/2012 04:40 μμ, George Notaras wrote:
> On 15/5/2012 8:58 πμ, Γιώργος Πάλλας wrote:
>
>> etc) και για μένα τα internal checksums είναι must.
> Το κατάλαβα από την "ανάποδη" πόσο *must* είναι ta checksums. Προς το
> παρόν τα κάνω manually για data που δεν αλλάζουν ή που αλλάζουν πολύ
> σπάνια, όπως είχα γράψει παλιότερα σε ένα μήνυμα.
>

Kι εγώ, παρόλο που δεν συμμερίζομαι την Αποκάλυψη που περιέγραψε ο 
Τσιομπίκας, εξακολουθώ να τρέχω ένα δαίμονα που είχα φτιάξει επί ext4 ο 
οποίος θα με ειδοποιήσει μόλις δει αρχείο που έχει μεταβληθεί στο δίσκο 
ενώ δεν θα έπρεπε, ο οποίος σε συνδυασμό με καθημερινό αυτόματο off-site 
backup θα γλυτώσει τα bits μου από τα νύχια του Θηρίου, φαντάζομαι.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 7448 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20120515/0b6d7a61/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list