Καταμπερδεμένος με τα iptables

Antonis Christofides anthony at itia.ntua.gr
Tue Feb 28 15:56:53 EET 2012


On 2012-02-16 12:59, Thanasis wrote:
> Όταν από τον host στέλνεις πακέτα, η πορεία τους είναι από το Output
> προς το Postrouting, δηλαδή δεν περνούν από το PREROUTING.

Αν από το ίδιο το μηχάνημα στείλω προς 127.0.0.1, τότε το πακέτο περνάει
από OUTPUT; Γιατί το δοκιμάζω και δεν φαίνεται να δουλεύει. Ενώ προς την
IP της eth0 δουλεύει (δηλαδή περνάει από OUTPUT).


More information about the Linux-greek-users mailing list