ακεραιότητα δεδομένων

Γιώργος Πάλλας gpall at ccf.auth.gr
Mon Feb 20 13:15:38 EET 2012


On 02/20/2012 12:34 PM, Potamianos Gregory wrote:
> 2012/2/20 Γιώργος Πάλλας<gpall at ccf.auth.gr>:
>> On 02/20/2012 11:53 AM, Potamianos Gregory wrote:
>> Εγώ λοιπόν έχω φτιάξει σε perl ένα δαίμονα ο οποίος σκανάρει τα σημαντικά
>> directories μου για νέα αρχεία ή αρχεία με φρεσκότερο mod time από αυτό που
>> είχε δεί στο προηγούμενο σκανάρισμα. Τότε, επανυπολογίζει τo checksum του
>> αρχείου και ενημερώνει τη βάση (ένα perl hash dump). Kατά τη διάρκεια του
>> σκαναρίσματος, για κάποια (randomly) από τα αρχεία που βρίσκει να μην έχουν
>> τροποποιηθεί από το τελευταίο σκανάρισμα υπολογίζει on the fly το checksum
>> τους και το συγκρίνει με αυτό της βάσης. Αν ταιριάζουν, ΟΚ, αλλά αν όχι,
>> στέλνει email ειδοποίησης...

> Αυτή είναι post-mortem λύση, δε διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων σου.
> Σε live δεδομένα, απλά φροντίζεις να έχεις καλά backups:)

Ε, υποτίθεται οτι κρατάς και backup, οπότε με το που δεις την ειδοποίηση 
για το corruption ανατρέχεις στα backups για να ανακτήσεις το αρχείο.

Διαφωνώ με το ότι στα live data (τί ακριβώς εννοείς με τον όρο;) απλά 
φροντίζεις για καλά backups, αφού το silent corruption θα περάσει αργά ή 
γρήγορα και στα backups χωρίς το να πάρεις είδηση. Δεν είναι έτσι;


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 9597 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20120220/1d40d4b2/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list