ακεραιότητα δεδομένων

Γιώργος Πάλλας gpall at ccf.auth.gr
Mon Feb 20 12:07:38 EET 2012


On 02/20/2012 11:53 AM, Potamianos Gregory wrote:
> 2012/2/20 Γιώργος Πάλλας<gpall at ccf.auth.gr>:
>> Οι φίλοι της λίστας πως διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα τους στον δίσκο τους
>> παραμένουν ακέραια και δεν έχουν φλιπάρει τίποτα bits τους από ηλιακές
>> καταιγίδες και τα τοιαύτα; Εγώ έχω κάνει custoμιά την οποία θα αποκαλύψω
>> αφού δω τις πρώτες απαντήσεις, για να μην ξεφτιλιστώ!
> Μαζί με τα data ( tar ) κρατάς και ένα par2 [1] ώστε να μπορείς να το
> κάνεις reconstruct.
>
>
> [1] http://en.wikipedia.org/wiki/PAR2

Τεχνικά δεκτόν!
Όμως στην πράξη πως γίνεται να φτιάχνεις συνέχεια μετά τις αλλαγές στα 
αρχεία σου par2 archives;

Mια λύση είναι να χρησιμοποιηθεί κάποιο filesystem με checksumming. 
(btrfs? zfs?)
Στην πράξη δεν ξέρω πως θα λειτουργούσε γιατί δεν το έχω δοκιμάσει. Έχει 
κανείς σχετική εμπειρία;

Εγώ λοιπόν έχω φτιάξει σε perl ένα δαίμονα ο οποίος σκανάρει τα 
σημαντικά directories μου για νέα αρχεία ή αρχεία με φρεσκότερο mod time 
από αυτό που είχε δεί στο προηγούμενο σκανάρισμα. Τότε, επανυπολογίζει 
τo checksum του αρχείου και ενημερώνει τη βάση (ένα perl hash dump). 
Kατά τη διάρκεια του σκαναρίσματος, για κάποια (randomly) από τα αρχεία 
που βρίσκει να μην έχουν τροποποιηθεί από το τελευταίο σκανάρισμα 
υπολογίζει on the fly το checksum τους και το συγκρίνει με αυτό της 
βάσης. Αν ταιριάζουν, ΟΚ, αλλά αν όχι, στέλνει email ειδοποίησης...

Επίσης, σχετικά με την απάντηση του Μανόλη:

On 02/20/2012 11:42 AM, Fanourgakis Manolis wrote:
 > ...

Αυτά όλα που περιγράφεις όμως δεν σου διασφαλίζουν την ακεραιότητα των 
δεδομένων σου, παρά μόνο την διαθεσιμότητα. Αν δηλαδή μια μέρα αλλάξει 
για κάποιο λόγο (ηλιακή καταιγίδα, χαλασμένο interface) ένα bit σε ένα 
αρχείο σου, αυτό θα μολύνει σε λίγο καιρό όλα τα backup συντομα.

Γ.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 9597 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20120220/54f2212f/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list