Καταμπερδεμένος με τα iptables

V13 v13 at v13.gr
Thu Feb 16 21:15:11 EET 2012


On Thursday 16 February 2012, Thanasis wrote:
> on 02/15/2012 06:42 PM Antonis Christofides wrote the following:
> > Έχω ένα σέρβερ (εφεξής host) με IP 192.168.1.199. Μέσα του τρέχει ένα
> > VM (openvz container, εφεξής guest) με IP 10.1.3.1, ο οποίος τρέχει
> > μια postgresql που ακούει στο port 5432. Το nat είναι ρυθμισμένο και
> > δουλεύει καλά, o guest επικοινωνεί με τον έξω κόσμο, και έχω φτιάξει
> > και το εξής iptables rule στο host (table nat) για να μπορεί ο έξω
> > κόσμος να μιλήσει με το guest:
> > 
> > -A PREROUTING -p tcp -m multiport --dports 80,443,5432 -j DNAT
> > --to-destination 10.1.3.1
> > 
> > Έχουμε λοιπόν (έστω "other" ένας άλλος υπολογιστής στο ίδιο δίκτυο).
> > 
> > Από other: nc -vn 192.168.1.199 5432   => OK
> > Από guest: nc -vn 127.0.0.1   5432   => OK
> > Από guest: nc -vn 10.1.3.1   5432   => OK
> > Από guest: nc -vn 192.168.1.199 5432   => OK
> > Από host: nc -vn 10.1.3.1   5432   => OK
> > 
> > Από host: nc -vn 192.168.1.199 5432   => Connection refused
> > Από host: nc -vn 127.0.0.1   5432   => Connection refused
> 
> Όταν από τον host στέλνεις πακέτα, η πορεία τους είναι από το Output
> προς το Postrouting, δηλαδή δεν περνούν από το PREROUTING.
> 
> Όπως είπε και ο Παναγιώτης, καλύτερα να επικοινωνεί ο host με τον guest
> μέσω της 10.1.3.1 .

Pragmati.

Ayto einai panta h biblos se tetoia themata:

http://www.docum.org/docum.org/kptd/More information about the Linux-greek-users mailing list