Καταμπερδεμένος με τα iptables

Antonis Christofides anthony at itia.ntua.gr
Thu Feb 16 15:01:43 EET 2012


On 2012-02-16 10:09, George Notaras wrote:
> Δε θα έλεγα ότι είμαι ειδικός στα δίκτυα, αλλά δεν θα μπορούσες να
> φτιάξεις κάποιο bridge που θα συνδέσει τον guest στο πραγματικό LAN και
> να γλιτώσεις έτσι από τις manual ρυθμίσεις με τα iptables;

Μπορώ, αλλά έτσι χρειάζομαι επιπλέον IP address (που δεν είναι πρόβλημα
στο staging environment, αλλά μπορεί να είναι πρόβλημα στο production.
Πάλι δεν ξέρω.)

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.


More information about the Linux-greek-users mailing list