Re: ΣΡ Ξ΄ΞΉΞ±Ξ²ΞΏΟ Ξ»Ξ΅Ο Ο Ξ· Ο Ο ΞΏΞΊΞ�Ο Ο ΞΎΞ· Ξ³ΞΉΞ± Ξ³ΞΉΞ³Ξ¬Ξ½Ο ΞΉΞΏ Ξ­Ο Ξ³ΞΏ Ξ»ΞΏΞ³ΞΉΟ ΞΌΞΉΞΊΞΏΟ Ο Ο ΞΏ Ξ Ξ·ΞΌΟ Ο ΞΉΞΏ

Pantelis Koukousoulas pktoss at gmail.com
Mon Dec 17 15:50:20 EET 2012


2012/12/17 Stefanos Kouzof <kouzof at gmail.com>:
>> > 1. Το προσχέδιο της προκύρηξης είναι
>> > αδιαφανές στην προέλευση του.
>> > Ενδεικτικά, δεν τεκμηριώνεται ΠΟΥΘΕΝΑ
>> > με ποσοτικά στοιχεία η ανάγκη για
>> > αυτοματοποίηση, καθώς και τα σχετικά
>> > οφέλη.
>> >
>> > 2. Το έργο είναι μια μονολιθική υπηρεσία.
>> > Καθαρά από σχεδιαστική
>> > άποψη,είναι πολύ περισσότερο αξιόπιστη
>> > μια δομή που αποτελείται από
>> > ανεξάρτητες υπηρεσίες που
>> > συνεργάζονται μέσω ανοικτών προτύπων
>> > (πχ βλέπε
>> > Internet), παρά μια κεντρική μονολιθική δομή
>> > (πχ βλέπε TAXIS).
>> >
>> > 3. Το έργο είναι σχεδιασμένο για να
>> > υλοποιηθεί από μια ιδιαίτερα μεγάλη
>> > εταιρεία (πχ πολυεθνική), και όχι από
>> > τυπικές Ελληνικές επιχειρήσεις
>> > πληροφορικής.

Στο 1 γενικά συμφωνούμε, θα πρέπει κάποια στιγμή η κοινότητα να
εμπλέκεται από πιο νωρίς και όχι τελευταία στιγμή με μια εβδομάδα
προθεσμία.  Φυσικά 2 άτομα δεν είναι καν στατιστικά σημαντικό
ποσοστό, ακόμα και για αυτή τη λίστα.

Αλλά στα 2 και 3 δεν είδα να συμφώνησε άλλος εκτός από εσένα
οπότε δεν είναι λίγο υπερβολικό να περιλαμβάνονται στη σύνοψη
της συζήτησης;

Χαιρετισμούς,
Παντελής


More information about the Linux-greek-users mailing list