Σε διαβούλευση προκήρυξη για γιγάντιο έργο λογισμικού στο Δημόσιο

P. Christeas xrg at linux.gr
Tue Dec 11 21:57:35 EET 2012


On Tuesday 11 December 2012, Pantelis Koukousoulas wrote:
> "Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του παρόντος Έργου κρίνονται οι
> ακόλουθοι: 1. Το παρόν έργο δεν αφορά απλά σε προμήθεια commercial
> off-the-self λογισμικού, το οποίο
> πρέπει να παραμετροποιηθεί. Προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η κατανόηση από
> τον υποψήφιο ανάδοχο ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το έργο
> περιλαμβάνει μία μεγάλη
> επένδυση ...


Και δώσανε *μια ολόκληρη* εβδομάδα για να ετοιμάσει ο ανάδοχος την πρόταση; 

Μια μέρα, αρκούσε. Αφού την έχει γράψει, ο ίδιος...


-- 
Say NO to spam and viruses. Stop using Microsoft Windows!


More information about the Linux-greek-users mailing list