Νέο ρεκόρ πιο σύντομης διαβούλευσης? [was: Διαβούλευση για ανάπτυξη [open source] συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου]

Nick Demou ndemou at gmail.com
Wed Oct 6 13:38:57 EEST 2010


μόλις πρόσεξα ότι η "διαβούλευση για ανάπτυξη [open source] συστήματος
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου" που ανακοινώθηκε στη λίστα open-source στις
24/9 τελείωνε στις 30 του ίδιου μήνα (~4 εργάσιμες ημέρες μετά).
Μάλιστα από ότι βλέπω 3εις ημέρες πριν την λήξη έγινε και τροποποίηση
της ανακοίνωσης στο site ellak.gr που μοιάζει να είναι ο επίσημος
χώρος ανάρτησης της ανακοίνωσης.

Έχουμε ρεκόρ πιο σύντομης διαβούλευσης ή κάτι πολύ βασικό μου διαφεύγει?

Ν.-


2010/10/4 Nikos Roussos <nikos.roussos at eellak.gr>:
> 2010/10/4 Nick Demou <ndemou at gmail.com>:
>> βλέπω πως οι απαντήσεις σας δεν περιλαμβάνουν το info at ellak.gr όπως
>> ζητάει το σχετικό κείμενο και ήθελα να σας αναφέρω πως είναι πολύ
>> πιθανόν να πηγαίνουν στο ... /dev/null
>
> Όλα τα σχόλια που έγιναν είτε στις λίστες είτε μέσω mail, ελήφθησαν
> υπόψη για τη σύνταξη της τελικής προκήρυξης, και έχουν όλα αναρτηθεί
> στο: http://ur1.ca/1ynxo


More information about the Linux-greek-users mailing list