Πρόβλημα σειριακής επικοινωνίας (Ορθή [ελπίζω] επανάληψη)

Antonis Christofides anthony at itia.ntua.gr
Wed Jul 21 19:20:05 EEST 2010


Λοιπόν, τα νέα είναι ως εξής (το σχήμα είναι ίδιο με όπως παλιά):

+-------+    +---------+     +---------+    +-------+
|    |A-----B| Modem 1 |C-------D| Modem 2 |E-----F| DTE 2 |
| DTE 1 |    +---------+     +---------+    +-------+
|    |G                       (logger)
+-------+
(laptop)

Αν συνδέσω κατευθείαν A-F, με το καλώδιο "logger-to-pc" του
κατασκευαστή (null-modem με βραχυκυκλωμένο σε κάθε άκρη το CTS με το
DCD [1]), τότε δουλεύει. Αν όμως συνδέσω όπως δείχνει το παραπάνω
σχήμα, χρησιμοποιώντας για E-F το καλώδιο "logger-to-modem" που
έφτιαξα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (επισυναπτόμενο σχήμα
[2]), τότε το minicom ΛΑΜΒΑΝΕΙ από το logger, αλλά ο logger δεν
αντιδρά στα πλήκτρα που πατάω στο minicom (αν κάνω reset το logger
τότε βλέπω το boot sequence στο minicom).

Αν τώρα κάνω τη σύνδεση E-G (δηλαδή αν συνδέσω laptop με τον εαυτό του
μέσα από τα modem), τότε τα δύο minicom που ανοίγω μιλάνε θαυμάσια το
ένα με το άλλο, είτε αν για E-G χρησιμοποιήσω απλό σειριακό, είτε το
logger-to-modem του επισυναπτόμενου σχήματος.

Σημειωτέον ότι η συμπεριφορά είναι ακριβώς η ίδια αν για E-F
χρησιμοποιήσω ένα "logger-to-pc"+null (δηλαδή null+null με ένα
τρεχαγυρευόπουλος βραχυκύκλωμα).

Τι λέτε να είναι γιατρέ;

[1]
http://www.coastalenvironmental.com/downloads/V2.02.ZENO-3200.User.Manual.Rev.C.NW.pdf
σελ. 79)

[2] ίδιο link με το [1], σελ. 87, επισυνάπτω και το σχήμα για ευκολία.
Σημειωτέον ότι έκανα ένα πραγματάκι που οι οδηγίες του κατασκευαστή
δεν αναφέρουν, και συγκεκριμένα ότι ένωσα την ασπίδα του καλωδίου με
τα μεταλλικά περιβλήματα του DE-9 και του DB-25 (ενώ επιπλέον η ασπίδα
είναι ενωμένη και με το pin 1 του DB 25, όπως προβλέπει και ο
κατασκευαστής).

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: cable.png
Type: image/png
Size: 11512 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20100721/efcf220a/attachment.png>
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: Attached Message Part
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20100721/efcf220a/attachment.asc>


More information about the Linux-greek-users mailing list