Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και κολοκύθια στο πάτερο

Γιώργος Πάλλας gpall at ccf.auth.gr
Wed Oct 21 15:57:47 EEST 2009


a125 wrote:
> Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι βλέπουμε .......
> Ανοιχτή διακυβέρνηση και κολοκύθια........
> Ο Γιωργάκης είναι το παιδί των αμερικανών, δηλαδή των σιωνιστών, 
> δηλαδή των πολυεθνικών που τους ελέγχουν πλήρως....
>
> Αυτοί θέλουν...
> 1) Ανεξάρτητη θράκη, δηλαδή το επιφανειακό κοίτασμα  του πλουτωνίου 
> αξίας 4 τρις δολλαρίων, δηλαδή το 1/10000 που τους χρωστάμε.
> 2) Ανεξάρτητη Κρήτη(τα δύο πλάνα της σιωνιστικής πολιτικής) ώστε αν 
> πέσει τι ισδραήλ να μετοικήσουν στην Κρήτη και τη Θεσ/νίκη
> 3) Το ίδιο για την Κύπρο ... Σχέδιο Ανάν
> 4) Μισό Αιγαίο στου Τούρκους, όχι για τα πετρέλαια αλλά για τον 
> κόκκινο υδράργυρο των Ιμίων άπειρης αξίας.
>
> Αυτά τα λίγα...
>
> Γι αυτό έπρεπε και πρέπει ....
> 1) Όλοι οι πολιτικοί νάναι μασσώνοι(στον βαθμό 16 τους πηδάνε για να 
> τους ελέγχουνε) ....
> 2) Πράκτορες στα ΜΜΕ(αυτά τα καλά παιδιά οι δημοσιογράφοι)
> 3) Να βγαίνουν μη σκεπτόμενα όντα(μονοτονικό, ρεπούστη, αλλαγή 
> ιστορίας, χρηματοδότηση βιβλίων από εβραιοκ, ΜΜε στην εβραιομασσωνία, 
> από έτη σε εξάμηνα στα πανεπιστήμια, προτάσεις για αλλαγή γλώσσας, 
> ...........................................)
>
> Τι ετοιμάζει ο Γιωργάκης
> 1) Μόνιμους στο Δημόσιο λαθρομετανάστες .....
> 2) παραχώρηση εδαφών
> 3) ψήφο στους λαθρομετανάστες
> 4) παραχώρηση ονόματος και προετοιμασία συνομοσπονδίας
> ................ κι άλλα πολλά πολλά ....
>
> Θα δείτε πράγματα που δεν θα τα πιστεύετε. Το έγκλημα που κάναμε με 
> την ψήφο μας θα το πληρώσουμε ακριβά....
>
> Για να φτάσουμε στην "Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλα κολοκύθια"  
> έπρεπε να φτιάξουν ένα δημόσιο χωρίς έλεγχο, χωρίς παραγωγή, ώστε να 
> αυτοδιαλυθούμε.
> brillian που λέμε το σχέδιο ..........
>
>


segmentation fault, core dumped!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 9953 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20091021/17ed5d6e/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list