Ελληνικά εισαγωγικά και ooo, firefox, seamonkey

Σπύρος Γεωργαράς sng at hellug.gr
Mon Jul 20 13:33:23 EEST 2009


Καλό μεσημέρι σε όλους

Ξέρει κανείς πως μπορώ να «γράψω» τους χαρακτήρες « και » σε 
ooo,firefox,seamonkey;

Σε KDE εφαρμογές μου βγαίνουν με Shift-(ερωτηματικό-κόμμα) και  
Shift-(ερωτηματικό-τελεία). Στα ooo,firefox,seamonkey μου σφυρίζει :)

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_________________________________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://members.hellug.gr/sng/gpg-hellug.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20090720/a3e70d15/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list