βοήθεια με fonts σε thunderbird

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Thu Oct 9 21:53:17 EEST 2008


On Thu, 09 Oct 2008 21:47:34 +0300, "George Miliotis (Corfiot)" <corfiot at elementality.org> wrote:
> πώς πας από inodes?

Τώρα δηλαδή θέλεις να μας πεις ότι με το 1.0E-19 pico-ευρώ που κάνει
σήμερα κάθε i-node εσύ έχεις ξεμείνει πολλές φορές από τέτοια;More information about the Linux-greek-users mailing list