[Fwd: Re: Θέμα: Re: Θέμα: Re: intel 3945abg αδυναμία σύνδεσης]

Karaoulis Marios karaouli at geo.auth.gr
Sat May 24 14:24:12 EEST 2008


-- 
MARIOS KARAOULIS
Phd. Student
Geophysical Laboratory
Aristotle University of Thessaloniki
PO Box 352-1, GR-54124
Thessaloniki, Greece
Email: karaouli at geo.auth.gr
Tel.: + 30 2310998527

-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: marios <marios_hellas_23 at yahoo.gr>
Subject: Re: =?ISO-8859-7?Q?=C8=DD=EC=E1=3A_Re=3A_=C8=DD=EC=E1=3A_R?=
 =?ISO-8859-7?Q?e=3A_intel_3945abg_=E1=E4=F5=ED=E1=EC=DF=E1_=F3=FD?=
 =?ISO-8859-7?Q?=ED=E4=E5=F3=E7=F2?=
Date: Sat, 24 May 2008 14:23:37 +0300
Size: 2662
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20080524/c95a9997/attachment.eml>


More information about the Linux-greek-users mailing list