Θέμα: Re: Θέμα: Re: intel 3945abg αδυναμία σύνδεσης

Giorgos D. Pallas gpall at ccf.auth.gr
Wed May 14 12:59:41 EEST 2008


marios wrote:
> Με το kubuntu και dhclient δεν παίρνει ip.
> Δοκίμασα με live cd mandriva 2008.1, και συνδέθηκε. Τουλάχιστον πήρε 
> ip και gateway απο dhcp, αλλά δεν μπορώ να κάνω ping τίποτα εκτός από 
> τα 192.168.1.ΧΧΧ, επομένως ούτε και DNS. Δοκίμασα manual να βάλω DNS, 
> αλλά έμεινα απο μπαταρία (άλλωστε δεν θέλω να αλλάξω διανομή).
> Μήπως είναι ubuntu θέμα?
>>   

Είναι θέμα router ίσως. Εγώ με ένα alcatel speedtouch δεν μπορούσα με 
τίποτα να πάρω IP με dhclient, ενώ με pump έπαιζε μια χαρά. Προφανώς και 
δεν χρειάζεται να αλλάξεις διανομή επειδή δεν παίζει ένας dhcp client! 
Βέβαια ο knetworkmanager που είναι άψογος για desktop συστήματα νομίζω 
παίζει μόνο με dhclient3...

G.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 6405 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20080514/ddf15320/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list