ΑΝΝ: κυκλοφόρησε το rtorstat 0.4.0

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Wed Jun 4 23:27:22 EEST 2008


V13 wrote:
> On Wednesday 04 June 2008, George Notaras wrote:
>> Αν και δεν πρόκειται για κανένα σοβαρό πρόγραμμα, ευχαριστώ για την
>> επισήμανση. Υπάρχει κάποια σελίδα που να περιγράφει γενικότερα το πώς
>> πρέπει να είναι τα αρχεία που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο διανομής
>> ενός open-source προγράμματος;
> 
> Gia th GPL:
> 
> http://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.html
> 
> <<V13>>
> 

Ευχαριστώ

More information about the Linux-greek-users mailing list