Νεο e-banking απο eurobank.. μπορεί να είναι χειρότερο απο το παλιό??

Stavros Giannouris stavrosg at hellug.gr
Mon Jul 14 20:08:37 EEST 2008


Στις 14-07-2008, ημέρα Δευ, και ώρα 19:38 +0300, ο/η Giannis Kozyrakis
έγραψε:
[...]
> 
> 
> Τις αποψεις σας...
> 
> trv
> 

Να πάρεις τα λεφτάκια σου από εκεί και να πας σε μια τράπεζα που έχει
ebanking της χρήσης μήπως;

Λέω εγώ τώρα....

stav
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Αυτό το σημείο του μηνύματος είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20080714/d6822036/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list