Όρια μετακίνησης παραθύρων στο Gnome

marios ant supermodmusic at gmail.com
Wed Dec 17 21:46:00 EET 2008


Του compiz είναι :-(

On Wed, 2008-12-17 at 20:01 +0200, Thanasis wrote:
> on 12/17/2008 07:26 PM marios ant wrote the following:
> > Η συγκεκριμένη επιλογή βρίσκεται στο plugin 'Move'.
> >   
> Αυτό το plugin 'Move' είναι του gnome ή του compiz?
> 
> 
> --
> linux-greek-users mailing list -- http://lists.hellug.gr
More information about the Linux-greek-users mailing list