Παράξενοι χαρακτήρες σε serial console

Apollon Koutlidis apollon at planewalk.net
Fri Dec 5 18:28:12 EET 2008


George Notaras wrote:
> Επομένως το queue για install (μόλις βρεθεί ελεύθερος χρόνος)
> περιλαμβάνει: debian, ubuntu server, freebsd, opensolaris (με την
> προϋπόθεση ότι θα παίξουν όλα ως xen guests).
>   
Το Ubuntu Server δε βλέπω το λόγο - εφ' όσον έχεις ήδη το debian στο 
queue... τουλάχιστον όχι ακόμα (εκτός κι αν σε ενδιαφέρει το commercial 
support?!)

Τα υπόλοιπα θα παίξουν με χαρά σαν Xen DomU - ειδικότερα για 
OpenPSolaris: http://wiki.tardis.ed.ac.uk/index.php/OpenSolaris_Xen_domU

A.
More information about the Linux-greek-users mailing list