Παράξενοι χαρακτήρες σε serial console

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Thu Dec 4 15:00:04 EET 2008


Giorgos D. Pallas wrote:
> George Notaras wrote:
>> Giorgos D. Pallas wrote:
>>  
>>> George Notaras wrote:
>>>   
>>>> Θα φάω τα μολύβια μου και τα χαρτιά μου! Ενώ χθες και προχθές, καθώς
>>>> ξαναέστηνα ένα μηχάνημα (Α) εδώ στο σπίτι μέσω serial console 
>>>>    
>>> Με άλλα λόγια, μπορείς να στήσεις
>>> (εγκαταστήσεις λειτουργικό) σε ένα μηχάνημα χωρίς καθόλου οθόνη, μόνο
>>> μέσω serial console; Με κάποιον άλλο τρόπο ίσως;
>>>   
>> Χαλαρότατα. Φαντάσου μια οθόνη και ένα πληκτρολόγιο συμπυκνωμένα σε ένα
>> καλώδιο...
>> ...
>> -snipped-
> 
> Ευχαριστώ, πολύ κατατοπιστικός! Θα μαστορέψω ένα null modem cable και θα
> δοκιμάσω! Όσο για την οθόνη, έχω ήδη δυο προσφορές (ευχαριστώ παιδιά!)
> οπότε είμαι ΟΚ.
> 
> Γ.
> 

Στα γρήγορα και οι ρυθμίσεις για οut-of-the-box fun, επειδή τα HOWTOs
έχουν πολύ μπλα-μπλα για 5-6 απλούστατες ρυθμίσεις. Πολλές από αυτές
υπάρχουν ήδη στα archives της λίστας, αλλά είπα να κάνω κι εγώ την
προσθήκη μου.

Όλα αναφέρονται στην ttyS0 (ή αν προτιμάτε COM1).

Για output στη serial port του PXE boot menu βάζουμε το παρακάτω στο
pxelinux.cfg/default:

 SERIAL 0 38400

Για GRUB και kernels:

default=0
timeout=5
password --md5 $1$XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
serial --unit=0 --speed=38400
terminal --timeout=5 serial console
title CentOS (2.6.18-92.1.18.el5xen)
    root (hd0,0)
    kernel /xen.gz-2.6.18-92.1.18.el5 console=com1 com1=38400
    module /vmlinuz-2.6.18-92.1.18.el5xen ro root=LABEL=/
console=xvc0,38400
    module /initrd-2.6.18-92.1.18.el5xen.img
title CentOS (2.6.18-92.1.18.el5)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.18-92.1.18.el5 ro root=LABEL=/
console=ttyS0,38400
    initrd /initrd-2.6.18-92.1.18.el5.img
title CentOS (2.6.18-92.el5)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.18-92.el5 ro root=LABEL=/ console=ttyS0,38400
    initrd /initrd-2.6.18-92.el5.img


Το πρώτο entry είναι για xen hypervisor (Dom0), στο οποίο υπάρχουν
ορισμοί του console _και_ στη γραμμή "kernel" _και_ στη γραμμή "module
/vmlinuz...".

More information about the Linux-greek-users mailing list