Δεν δουλευει το compiz

Giorgos D. Pallas gpall at ccf.auth.gr
Thu Apr 3 10:13:56 EEST 2008


Db0 wrote:
>
> Είχα παρόμοιο πρόβλημα και τελικά το έλυσα με το να εγκαταστήσω τους
> οδηγούς μέσω του Envy
> http://www.albertomilone.com/nvidia_scripts1.html
> http://albertomilone.com/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.Envy-InstructionsForDebian
>
> Εαν δεν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις, άλλη επιλογή υποθέτω είναι να
> δεις τι άλλαζει όταν τρέχει ωστε να δουλέψει το compiz με AIGLX
>
>   

Η δική μου πρώτη προσπάθεια απέτυχε... Μου έβγαζε το πρόβλημα με το xgl, 
ενώ το AIGLX ήταν ενεργοποιημένο.
Μετά έκανα το λάθος να βάλω στα sources.list του apt κάποια αιρετικά repos:
deb http://download.tuxfamily.org/shames/debian-lenny/desktopfx/unstable/ ./

και το KDE ξεκινούσε και έδειχνε μια κάτασπρη οθόνη με ένα δείκτη 
ποντικιού που δεν ήταν ούτε λειτουργική, ούτε τρισδιάστατη :-P
Mάλλον θα περιμένω να ωριμάσει λίγο ακόμα το πράμα...

Γ.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 6405 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20080403/8a7d3338/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list