προβλήματα κατά την σύνδεση με security.debian.org

Thanos pampo at freemail.gr
Mon Oct 29 13:56:04 EET 2007


On 2007-10-29 13:28, Ilias Tsompanidis wrote:
> Αν και μπορεί να φαίνεται άσχετο, αν έχεις PPPοΑ δοκίμασε να το γυρίσεις 
> σε PPPoE ... (different problem, stupid solution...)

Το έχω δοκιμάσει και αυτό. Πάλι από το log του modem/router:

> Mon, 2007-10-29 13:42:14 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,45220 Destination:212.211.132.32,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 13:42:28 - lcp echos pending >= lcp_echo_fails!
> Mon, 2007-10-29 13:42:28 - No response to 3 echo-requests
> Mon, 2007-10-29 13:42:28 - Serial link appears to be disconnected.
> Mon, 2007-10-29 13:42:28 - run_program(/etc/ppp/ip-down)
> Mon, 2007-10-29 13:42:28 - chld,got_sigchld=1
> Mon, 2007-10-29 13:42:28 - ret=6016
> Mon, 2007-10-29 13:42:28 - Couldn't increase MTU to 1500.
> Mon, 2007-10-29 13:42:28 - Couldn't increase MRU to 1500
> Mon, 2007-10-29 13:42:28 - LCP down. 
> Mon, 2007-10-29 13:42:28 - reap_kids,waitfor=0
> Mon, 2007-10-29 13:42:30 - This terminate is called from lcp_finished()
> Mon, 2007-10-29 13:42:30 - Connection terminated.
> Mon, 2007-10-29 13:42:30 - Connect time 1.4 minutes.
> Mon, 2007-10-29 13:42:30 - Sent 38321 bytes, received 1183591 bytes.
> Mon, 2007-10-29 13:42:30 - Doing disconnect 

Εδώ έχουμε και κάτι περί MTU το οποίο στις ρυθμίσεις του Linksys είναι 
ορισμένο ως 'auto'.
More information about the Linux-greek-users mailing list