προβλήματα κατά την σύνδεση με security.debian.org

Thanos pampo at freemail.gr
Mon Oct 29 12:28:34 EET 2007


On 2007-10-29 11:37, Giorgos D. Pallas wrote:
> Giorgos D. Pallas wrote:
[...]
>>> Από το log του router:   
>>>     
>>>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - lcp echos pending >= lcp_echo_fails!
>>>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - No response to 3 echo-requests
>>>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - Serial link appears to be disconnected. 
>>>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - run_program(/etc/ppp/ip-down)
>>>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - chld,got_sigchld=1
>>>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - ret=1616
>>>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - LCP down.
>>>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - reap_kids,waitfor=0
>>>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - This terminate is called from lcp_finished()
>>>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - Connection terminated.
>>>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - Connect time 75.5 minutes.   
> 
> Παρεμπιπτόντως έχεις το CL-110; Αυτό νομίζω τρέχει linux. Εχει κανείς
> υπόψιν του κάποιο hacked firmware?

Linksys WAG200G. Ναι, νομίζω πως τρέχει Linux.

> Επίσης μήπως μπορείς να στείλεις και logs του router πριν την αποσύνδεση;

Το παρακάτω είναι μετά την αποσύνδεση που παρέθεσα στο προηγούμενο post.

> Mon, 2007-10-29 11:27:18 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,57430 Destination:194.177.210.99,119 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:27:18 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,36069 Destination:194.177.210.99,119 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:27:21 - TCP Packet - Source:70.71.56.10,61388 Destination:77.49.25.12,19988 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:27:21 - UDP Packet - Source:70.71.56.10,24633 Destination:77.49.25.12,19988 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:27:22 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,36069 Destination:194.177.210.99,119 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:27:24 - UDP Packet - Source:70.71.56.10,24633 Destination:77.49.25.12,19988 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:27:25 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,36069 Destination:194.177.210.99,119 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:27:27 - TCP Packet - Source:70.71.56.10,61388 Destination:77.49.25.12,19988 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:27:28 - UDP Packet - Source:70.71.56.10,24633 Destination:77.49.25.12,19988 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:27:33 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,36069 Destination:194.177.210.99,119 - [Outgoing] 
> Mon, 2007-10-29 11:27:35 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,38240 Destination:212.211.132.32,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:27:35 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,42417 Destination:147.102.222.211,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:27:42 - TCP Packet - Source:201.53.0.181,2686 Destination:77.49.25.12,19988 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:27:47 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,36069 Destination:194.177.210.99,119 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:27:49 - TCP Packet - Source:201.53.0.181,2686 Destination:77.49.25.12,19988 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:28:02 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,52508 Destination:212.211.132.250,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:28:02 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,42439 Destination:147.102.222.211,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:28:16 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,36069 Destination:194.177.210.99,119 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:28:18 - TCP Packet - Source:70.71.56.10,61467 Destination:77.49.25.12,19988 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:28:18 - UDP Packet - Source:70.71.56.10,24633 Destination:77.49.25.12,19988 - [Incoming] 
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - lcp echos pending >= lcp_echo_fails!
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - No response to 3 echo-requests
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - Serial link appears to be disconnected.
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - run_program(/etc/ppp/ip-down)
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - chld,got_sigchld=1
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - ret=3322
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - LCP down.
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - reap_kids,waitfor=0
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - This terminate is called from lcp_finished()
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - Connection terminated. 
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - Connect time 2.6 minutes.
> Mon, 2007-10-29 11:28:36 - Sent 1620522 bytes, received 19374136 bytes.
> Mon, 2007-10-29 11:30:08 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,51043 Destination:192.108.114.80,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:13 - Starting link
> Mon, 2007-10-29 11:30:13 - connect_pppoatm_ses...Enter
> Mon, 2007-10-29 11:30:13 - connect_pppoatm_ses: socket created fd - 0x6.
> Mon, 2007-10-29 11:30:13 - connect_pppoatm_ses: setsockopt called.
> Mon, 2007-10-29 11:30:13 - connect_pppoatm_ses: connect successful.
> Mon, 2007-10-29 11:30:13 - Calling line discipline hook
> Mon, 2007-10-29 11:30:13 - Setting pppoatm line discipline. 
> Mon, 2007-10-29 11:30:13 - vc encaps.
> Mon, 2007-10-29 11:30:13 - using channel 8
> Mon, 2007-10-29 11:30:13 - Connect: ppp0 <-->
> Mon, 2007-10-29 11:30:13 - LCP is allowed to come up.
> Mon, 2007-10-29 11:30:14 - PAP authentication success
> Mon, 2007-10-29 11:30:14 - Local IP address changed to 62.1.89.201
> Mon, 2007-10-29 11:30:14 - Remote IP address changed to 194.219.252.154
> Mon, 2007-10-29 11:30:14 - run_program(/etc/ppp/ip-up)
> Mon, 2007-10-29 11:30:14 - record_child
> Mon, 2007-10-29 11:30:14 - record_child,pid=3335 
> Mon, 2007-10-29 11:30:14 - return pid=3335
> Mon, 2007-10-29 11:30:18 - UDP Packet - Source:192.168.1.10,32841 Destination:193.92.110.1,53 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:19 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,52508 Destination:212.211.132.250,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:21 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,51043 Destination:192.108.114.80,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:21 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,42439 Destination:147.102.222.211,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:23 - UDP Packet - Source:192.168.1.10,32840 Destination:194.219.227.2,53 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:23 - UDP Packet - Source:192.168.1.10,32841 Destination:194.219.227.2,53 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:23 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,51717 Destination:81.171.104.132,25 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:24 - chld,got_sigchld=1
> Mon, 2007-10-29 11:30:24 - reap_kids,waitfor=0 
> Mon, 2007-10-29 11:30:24 - reap_kids:pid=3335
> Mon, 2007-10-29 11:30:30 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,52508 Destination:212.211.132.250,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:34 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,42439 Destination:147.102.222.211,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:38 - UDP Packet - Source:192.168.1.10,32842 Destination:194.219.227.2,53 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:38 - UDP Packet - Source:192.168.1.10,32843 Destination:194.219.227.2,53 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:38 - UDP Packet - Source:192.168.1.10,32844 Destination:194.219.227.2,53 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:38 - UDP Packet - Source:192.168.1.10,32845 Destination:194.219.227.2,53 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:38 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,42332 Destination:147.102.222.211,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:38 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,41874 Destination:212.211.132.32,80 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:30:45 - TCP Packet - Source:192.168.1.10,51043 Destination:192.108.114.80,80 - [Outgoing] 
> Mon, 2007-10-29 11:30:45 - TCP Packet - Source:217.164.18.12,4009 Destination:62.1.89.201,8805 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:30:56 - UDP Packet - Source:82.241.114.32,21850 Destination:62.1.89.201,21850 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:30:56 - TCP Packet - Source:217.164.18.12,4009 Destination:62.1.89.201,8805 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:30:58 - UDP Packet - Source:87.96.149.123,38493 Destination:62.1.89.201,25194 - [Incoming]
> Mon, 2007-10-29 11:30:59 - UDP Packet - Source:192.168.1.10,32846 Destination:194.219.227.2,53 - [Outgoing]
> Mon, 2007-10-29 11:31:02 - lcp echos pending >= lcp_echo_fails! 

Μετά από αυτό το σημείο αποσυνδέεται ξανά και φτου και από την αρχή... 
Παρεμπιπτόντως, την ενημέρωση δεν την έκανα τελικά διότι οι αποσυνδέσεις 
  ήταν συνεχείς. Θα προσπαθήσω κάποια ώρα που θα «κάτσει» καλύτερα.
More information about the Linux-greek-users mailing list