προβλήματα κατά την σύνδεση με security.debian.org

Giorgos D. Pallas gpall at ccf.auth.gr
Mon Oct 29 11:33:47 EET 2007


Thanos wrote:
> On 2007-10-19 22:54, Thanos wrote:
>  
>> Χαίρεται...
>>
>> Έχω Debian testing και έχω προσθέσει το 'http://security.debian.org' στο 
>> 'sources.list' για τις ενημερώσεις ασφαλείας. Οι λήψεις πακέτων από το 
>> security.debian.org δεν είναι συχνές, αλλά έχω παρατηρήσει πως τις 
>> τελευταίες 3-4 φορές που έγινε λήψη από εκεί διακόπηκε η σύνδεσή μου 
>> (adsl) στο internet. Στην αρχή θεώρησα πως ήταν τυχαίο και πως υπήρχαν 
>> προβλήματα από την μεριά του παροχέα μου. Όμως συνέβη πάλι σήμερα την 
>> στιγμή που «κατέβαζε» τις ενημερώσεις ασφαλείας από το 
>> security.debian.org. Γενικά δεν έχω προβλήματα αποσυνδέσεων οπότε κάτι 
>> μπορεί να συμβαίνει με τον συγκεκριμένο server.
>>   
> [...]
>
> Επανέρχομαι στο θέμα...
>
> Σήμερα το πρωί ενημέρωσα το σύστημά μου. Με το που έφτασε το '5' η 
> σύνδεση διακόπηκε.
>
>  
>> Φέρε:1 http://ftp.duth.gr testing/main libfaac0 1.26-0.0 [65,6kB]                             
>> Φέρε:2 http://ftp.ntua.gr testing/main gzip 1.3.12-3.2 [100kB]                               
>> Φέρε:3 http://ftp.ntua.gr testing/main console-data 2:1.03-1 [1082kB]                           
>> Φέρε:4 http://security.debian.org testing/updates/main hpijs 2.6.10+1.6.10-4.2+lenny1 [345kB]
>> Φέρε:5 http://security.debian.org testing/updates/main hpijs-ppds 2.6.10+1.6.10-4.2+lenny1 [1760kB]
>>   
>
> Από το log του router:
>
>  
>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - lcp echos pending >= lcp_echo_fails!
>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - No response to 3 echo-requests
>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - Serial link appears to be disconnected. 
>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - run_program(/etc/ppp/ip-down)
>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - chld,got_sigchld=1
>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - ret=1616
>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - LCP down.
>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - reap_kids,waitfor=0
>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - This terminate is called from lcp_finished()
>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - Connection terminated.
>> Mon, 2007-10-29 11:16:13 - Connect time 75.5 minutes. 
>>   
>
> Αφού επανασυνδέθηκα και συνέχισε η λήψη μετά από λίγο πάλι έπεσε όταν 
> άρχισαν πάλι πακέτα να κατεβαίνουν από το security.debian.org.
>
> Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές για να είναι τυχαίο. Καμιά ιδέα; Μήπως 
> έχει κανείς Forthnet και Debian να μου πει αν έχει κάποιο πρόβλημα;
>
>
>  

Εχω εγώ εδώ και μια εβδομάδα Forthnet (και Debian) και δεν έχω κάτι
ανάλογο... Δηλαδή δεν πέφτει ποτέ άλλοτε; Μόνο όταν πάει στο security;;;
Πραγματικά θα ήθελα να το δω αυτό από κοντά...

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 6261 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20071029/b879f2f5/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list