Ανακοίνωση hellug φόρουμ

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Mon Oct 22 02:59:36 EEST 2007


On Mon, 2007-10-22 at 01:49 +0300, DJ Art wrote:
> On Sunday 21 October 2007, George Notaras wrote:
> > Στα πλεονεκτήματα έναντι των mailing lists θα συμπεριλάμβανα τα
> > παρακάτω:
> >
> >  * Ευελιξία όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των φορουμ, υποφορουμ κτλ
> > χωρίς να αναγκάζονται τα μέλη να γράφονται σε Ν mailing lists, να
> > φτιάχνουν Ν υποκαταλόγους στον email client, Ν φίλτρα εισερχομένων
> > και Ν^Y extra φίλτρα και υποκαταλόγους αν κανείς επιθυμεί περαιτέρω
> > custom κατηγοριοποίηση.
> >  * Ολοκληρωμένο περιβάλλον για community-based support με δυνατότητα
> > αναζήτησης ανά κατηγορία/φορουμ, formatting των posts, χρήση
> > φωτογραφιών, ανέβασμα αρχείων, sticky posts κτλ.
> >  * Δημοκρατικές διαδικασίες (ψηφοφορίες), συστήματα αυτοκάθαρσης της
> > κοινότητας (karma) κτλ
> >  * Το 90% των μελών είναι ήδη εκπαιδευμένο στις περισσότερες
> > λειτουργίες του φορουμ, λόγω της μεγάλης δημοτικότητας αυτού του
> > είδους λογισμικού. Αντίθετα, σε μια κοινότητα οργανωμένη με mailing
> > lists θα πρέπει να εκπαιδεύεται σχεδόν κάθε νέο μέλος σχετικά με τα
> > κατατόπια.
> 
> 
> Εμένα αυτά τα "επιχειρήματα" μου μοιάζουν σαν τη διαφήμιση του Skip, ένα 
> κάρο managemenίστικες μπούρδες δηλαδή μόνο και μόνο για να μας πεί στο 
> τέλος πως είναι καλό επειδή άλλοι 29 κρετίνοι επίσης λένε πως είναι 
> καλό ...
> 

Δεν είμαι ούτε manager ούτε διαφημιστής αγαπητέ. Τα παραπάνω είναι η
άποψή μου για τα forum και το usenet και όχι προσπάθεια για να σου
ψωνίσω τη συνείδηση. Η εμπάθειά σου όμως δεν σε αφήνει να το καταλάβεις.

More information about the Linux-greek-users mailing list