Ανακοίνωση hellug φόρουμ

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Sun Oct 21 23:12:39 EEST 2007


On Sun, 2007-10-21 at 20:22 +0300, Giorgos Keramidas wrote:

> > Αν και δε νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν ιδιαίτερα, θεωρώ πως πρέπει να
> > το αναφέρω: Πριν καιρό είχα γράψει στη λίστα ότι τα φορουμ δεν με
> > έπειθαν ότι μπορούν να προσφέρουν κάτι περισσότερο από μια
> > mailing-list ή newsgroup. Τους τελευταίους μήνες, έχοντας αρχίσει να
> > είμαι πιο ενεργός σε διάφορα φορουμ, η γνώμη αυτή άλλαξε και η
> > ανωτερότητά τους _συνολικά_ στην παροχή ή εύρεση community-based
> > support και στη διεύρυνση της κοινότητας είναι για εμένα πλέον
> > αδιαμφισβήτητη.
> 
> Μια πιο αναλυτική περιγραφή του "Γιατί το νομίζεις τώρα αυτό;" θα με
> ενδιέφερε κάπως.  Είμαι πιο φίλος με τις mailing lists και τα Usenet
> Groups από ότι με τα forums, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ήταν αυτό
> που σε έκανε να αλλάξεις γνώμη.

Η γνώμη μου για τα φορουμ άρχισε να αλλάζει από τότε που κατέβασα και
εγκατέστησα μερικά από αυτά και μελέτησα όλες τις λειτουργίες και
δυνατότητες που διαθέτουν. Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνει κανείς το
πόσο ευκολότερο είναι να οργανωθεί μια κοινότητα σε ένα φόρουμ σε
αντίθεση με τις mailing lists.

Στα πλεονεκτήματα έναντι των mailing lists θα συμπεριλάμβανα τα
παρακάτω:

 * Ευελιξία όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των φορουμ, υποφορουμ κτλ
χωρίς να αναγκάζονται τα μέλη να γράφονται σε Ν mailing lists, να
φτιάχνουν Ν υποκαταλόγους στον email client, Ν φίλτρα εισερχομένων και
Ν^Y extra φίλτρα και υποκαταλόγους αν κανείς επιθυμεί περαιτέρω custom
κατηγοριοποίηση.
 * Ολοκληρωμένο περιβάλλον για community-based support με δυνατότητα
αναζήτησης ανά κατηγορία/φορουμ, formatting των posts, χρήση
φωτογραφιών, ανέβασμα αρχείων, sticky posts κτλ.
 * Δημοκρατικές διαδικασίες (ψηφοφορίες), συστήματα αυτοκάθαρσης της
κοινότητας (karma) κτλ
 * Το 90% των μελών είναι ήδη εκπαιδευμένο στις περισσότερες λειτουργίες
του φορουμ, λόγω της μεγάλης δημοτικότητας αυτού του είδους λογισμικού.
Αντίθετα, σε μια κοινότητα οργανωμένη με mailing lists θα πρέπει να
εκπαιδεύεται σχεδόν κάθε νέο μέλος σχετικά με τα κατατόπια.

Η ανωτερότητα της οργάνωσης μιας κοινότητας σε ένα φορουμ, εφόσον το
ζητούμενο είναι η _διεύρυνσή_ της, είναι νομίζω εμφανής.

Γιώργο, εγώ επιθυμώ την διάδοση των λειτουργικών ανοιχτού κώδικα, καθώς
χρησιμοποιώ ένα από αυτά ως το κύριο λειτουργικό μου. Μπορεί να τη
βρίσκω με τις mailing lists, με τα φίλτρα του email client, το usenet
κτλ, αλλά εάν το φορουμ πρόκειται να βοηθήσει περισσότερο από ό,τι μια
mailing list χωρίς να προξενεί κάποιο κακό, τότε, πολύ απλά, είμαι με
την ιδέα του φορουμ.

More information about the Linux-greek-users mailing list