προβλήματα κατά την σύνδεση με security.debian.org

Giorgos Pallas gpall at ccf.auth.gr
Sat Oct 20 11:52:18 EEST 2007


Thanos wrote:
> Χαίρεται...
>
> Έχω Debian testing και έχω προσθέσει το 'http://security.debian.org' στο 
> 'sources.list' για τις ενημερώσεις ασφαλείας. Οι λήψεις πακέτων από το 
> security.debian.org δεν είναι συχνές, αλλά έχω παρατηρήσει πως τις 
> τελευταίες 3-4 φορές που έγινε λήψη από εκεί διακόπηκε η σύνδεσή μου 
> (adsl) στο internet. Στην αρχή θεώρησα πως ήταν τυχαίο και πως υπήρχαν 
> προβλήματα από την μεριά του παροχέα μου. Όμως συνέβη πάλι σήμερα την 
> στιγμή που «κατέβαζε» τις ενημερώσεις ασφαλείας από το 
> security.debian.org. Γενικά δεν έχω προβλήματα αποσυνδέσεων οπότε κάτι 
> μπορεί να συμβαίνει με τον συγκεκριμένο server.
>
> Τα μηνύματα που έβγαλε το modem/router μου την τελευταία φορά:
>
> [quote]
> Fri, 2007-10-19 22:18:20 - lcp echos pending >= lcp_echo_fails!
> Fri, 2007-10-19 22:18:20 - No response to 3 echo-requests
> Fri, 2007-10-19 22:18:20 - Serial link appears to be disconnected.
> Fri, 2007-10-19 22:18:20 - run_program(/etc/ppp/ip-down)
> Fri, 2007-10-19 22:18:20 - chld,got_sigchld=1
> Fri, 2007-10-19 22:18:20 - ret=20581
> Fri, 2007-10-19 22:18:20 - LCP down.
> Fri, 2007-10-19 22:18:20 - reap_kids,waitfor=0
> Fri, 2007-10-19 22:18:20 - This terminate is called from lcp_finished()
> Fri, 2007-10-19 22:18:20 - Connection terminated.
> Fri, 2007-10-19 22:18:20 - Connect time 185.4 minutes.
> [/quote]
>
> Πριν από αυτά τα μηνύματα φαίνεται να κατεβάζει κανονικά πακέτα και μετά 
> από αυτά αρχίζει η διαδικασία της επανασύνδεσης.
>
> Έχει παρατηρήσει/διαπιστώσει κανείς κάποιο πρόβλημα με τον συγκεκριμένο 
> server;
>
>
>   

Αυτά δεν έχεις στο /etc/apt/sources.list;

deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free


Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον τρόπο με τον οποίο να προκαλείται
αποσύνδεση του adsl σου επειδή προσπαθείς να συνδεθείς σε ένα
συγκεκριμένο server... Εκτός κι αν κάποιος στον πάροχό σου σε μισεί ;-)

Γ.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 6261 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20071020/e6ff9ae9/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list