ρύθμιση ntp για update ώρας μηχανήματος;

Giorgos D. Pallas gpall at ccf.auth.gr
Tue Oct 16 12:12:19 EEST 2007


Giorgos Keramidas wrote:
> On 2007-10-14 12:42, Antonis Christofides <anthony at itia.ntua.gr> wrote:
>  
>>> Oct 14 00:00:10 smf-deb ntpd[6653]: kernel time sync status 0040
>>> Oct 14 00:00:10 smf-deb ntpd[6653]: frequency initialized -500.000 PPM from /var/lib/ntp/ntp.drift
>>> Oct 13 20:32:23 smf-deb ntpd[6653]: synchronized to 155.207.113.227, stratum 3
>>> Oct 13 20:32:23 smf-deb ntpd[6653]: time reset -12480.330449 s
>>> Oct 13 20:32:23 smf-deb ntpd[6653]: kernel time sync status change 0001
>>>
>>> Διορθώνει το ρολόι δηλαδή. Μετά όμως απο λίγη ώρα, και ενώ συνεχίζει να
>>> τρέχει ο δαίμονας, ενώ είναι 21:32, το ρολόι δείχνει
>>> smf-deb:/var/log# date
>>> Sat Oct 13 21:58:50 EEST 2007
>>>    
>> Δεν είμαι ειδικός, αλλά κάνω την υπόθεση ότι το drift -500 που είναι
>> αποθηκευμένο στο /var/lib/ntp/ntp.drift είναι πολύ μεγάλο. Θα πρότεινα
>> να δοκιμάσεις να stop τον ntp, σβήσε το αρχείο, και ξεκίνα τον ntp.
>>   
>
> Εγώ από την άλλη, θα πρότεινα να αρχίσει ο κόσμος να διαβάζει, έστω και
> με καθυστέρηση μερικών δεκαετιών, τα manpages.
>
>  

Περί manpages, αν αναφέρεσαι (και) σε μένα, τις διάβασα, αλλά ήταν τόση
η πληροφορία που έκανα overflow...

>
> Δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα με το driftfile. Το ntpd από μόνο του το
> χειρίζεται ήδη μια χαρά το θέμα.
>
> Αυτό που *χρειάζεται* όμως να κάνει ο Γιώργος είναι να διαβάσει στο
> δίκτυο γιατί ο πυρήνας έχει προβλήματα με τη διατήρηση μιας αξιόπιστης
> πηγής ώρας (time source). Για παράδειγμα, το παρακάτω URL περιγράφει
> γιατί σε Vmware guests το ntpd μπορεί να έχει πρόβλημα:
>
>   http://kbase.redhat.com/faq/FAQ_43_9259.shtm
>  


Ήθελα να αποφύγω την εγκατάσταση των vmware-tools γιατί προτιμώ γενικά
να μην βάζω non-debian πακέτα. Αλλά μάλλον δεν το γλυτώνω. Μόλις τα
καταφέρω θα δώσω αναφορά τί χρειάζεται για Σωστή Ώρα σε vmware guest os.

G.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 6261 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20071016/421aba29/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list