ρύθμιση ntp για update ώρας μηχανήματος;

Giorgos Pallas gpall at ccf.auth.gr
Sat Oct 13 20:38:21 EEST 2007


Έψαξα αλλά απέτυχα: το documentation του ntp είναι αρκετά αποκρυφιστικό
για τα μέτρα μου για να βγάλω άκρη με το εξής απλό: κάθε πότε θα
ρυθμίζει την ώρα του μηχανήματός μου...

Έχω ένα VM (σε VMWare) του οποίου το ρολόι μένει πίσω περίπου κανένα
20λεπτο/ώρα. Όχι άσχημα ε; Από ό,τι διάβασα είναι γενικό και μη
αντιμετωπίσιμο στη ρίζα του πρόβλημα. Οπότε στην ιδανική περίπτωση θα
ήθελα να κάνω το ntp να γκαζώνει (με slew δηλαδή) το ρολόι ώστε να
δείχνει σωστή ώρα, ή εναλλακτικά, να το διορθώνει κάθε, ας πούμε, 2
λεπτά. Γίνεται;

Γ.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 6261 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20071013/6dfdb082/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list