2 ερωτήσεις σε μία Quad core & rdiff-backup

Harris Kosmidhs hkosmidi at laboratorium.gr
Thu Oct 11 22:14:09 EEST 2007


Giorgos Keramidas wrote:
> On 2007-10-11 20:26, Harris Kosmidhs <hkosmidi at laboratorium.gr> wrote:
>> Δυο ερωτήσεις άσχετες μεταξύ τους (είπα μην κάνω 2 thread).
>>
>> 1) Σκέφτομαι να αγοράσω νέο υπολογιστή. Σκεφτόμουν για Quad Core Intel.
>> Υπάρχει υποστήριξη για linux out of the box ή θέλει customιες;
>>
>> 2) Χρησιμοποιώ το rdiff-backup για να κάνω backup το svn repository μου.
>>
>> root at gateway:#/usr/bin/rdiff-backup --print-statistics /net/svn/
>> /root at desktop:/opt/backup/svn
>>
>> και βγάζει Fatal Error: Unable to create directory
>> root at desktop:/opt/backup/svn
> 
> Είσαι σίγουρος ότι το destination directory πρέπει να ξεκινάει με '/'?
> 

Αλλά πως να είναι;

Η αλήθεια είναι την εντολή την είχα ξανατρέξει στο παρελθόν. Δούλεψε. 
Την έτρεξα και μερικές φορές ακόμα και εκανε "update" το backup.

Κάποια στιγμή μου έβγαζε αυτό το λάθος. Μετά απο δοκιμές το 
/opt/backup/svn το έκανα mv σε /opt/backup/svn1 και ξαναέτρεξα την 
εντολή και ξαναέκανε ένα dir svn μέσα στο /opt/backup/.
Τώρα (μετά απο καιρό) πήγα να το ξανατρέξω και μου έβγαλε πάλι αυτό το 
πρόβλημα.
More information about the Linux-greek-users mailing list