αποτυχία ανάκτησης λίστας πακέτων σε Debian

Thanos pampo at freemail.gr
Wed Nov 7 11:58:49 EET 2007


Όταν το 'apt-get update' λέει πως οι λίστες πακέτων που κατέβασε έχουν 
ανόμοιο MD5Sum, με ποια τα συγκρίνει;

> Αποτυχία ανάκτησης του http://ftp.ntua.gr/pub/linux/debian/dists/testing/main/binary-i386/Packages.bz2   Ανόμοιο MD5Sum
> Αποτυχία ανάκτησης του http://ftp.ntua.gr/pub/linux/debian/dists/testing/contrib/binary-i386/Packages.bz2   Ανόμοιο MD5Sum
> Αποτυχία ανάκτησης του http://ftp.ntua.gr/pub/linux/debian/dists/testing/non-free/binary-i386/Packages.bz2   Ανόμοιο MD5Sum

Είναι θέμα του mirror ή κάτι άλλο;

By the way, το aptitude δεν εμφανίζει κανένα μήνυμα στο συγκεκριμένο 
πρόβλημα με αποτέλεσμα να σ' αφήνει να αναρωτιέσαι γιατί δεν 
αποθηκεύονται οι καινούργιες λίστες.
More information about the Linux-greek-users mailing list