αναζήτηση πακέτων σε Debian με συγκεκριμένο status

Thanos pampo at freemail.gr
Fri Nov 2 22:42:51 EET 2007


On 2007-11-02 20:13, Giorgos Keramidas wrote:
> On 2007-11-02 20:06, Thanos <pampo at freemail.gr> wrote:
>> Χαίρεται!
>>
>> Με 'dpkg -l' εμφανίζεται η λίστα με τα πακέτα που υπάρχουν στο σύστημα. 
>> Στην αρχή κάθε γραμμής από την έξοδο της παραπάνω εντολής υπάρχει ο 
>> χαρακτηρισμός του κάθε πακέτου, π.χ. 'ii' για Install/Installed, 'rc' 
>> για Remove/Config-files, κτλ.
>>
>> Πως μπορώ να «βγάλω» μια λίστα με τα πακέτα που έχουν χαρακτηρισμό π.χ. 
>> 'rc'; Ακόμα καλύτερα, θα ήθελα μόνο μια λίστα με τα πακέτα χωρίς 
>> εκδόσεις και περιγραφές των πακέτων.
> 
> "Use the power of grep(1) young padawan" :)
> 
> 	dpkg -l | grep '^rc'

Yes Grand Master! :-D

> Extra bonus points & chocolate-chip cookies αν το κάνεις να τυπώνει και
> το header του `dpkg -l' output με sed(1):
> 
> 	dpkg -l | sed -n -e '1,5p' -e '/^rc/p'

Χρήσιμο και αυτό για περισσότερες πληροφορίες.

Ευχαριστώ...
More information about the Linux-greek-users mailing list