αναζήτηση πακέτων σε Debian με συγκεκριμένο status

Giorgos Pallas gpall at ccf.auth.gr
Fri Nov 2 20:12:34 EET 2007


Thanos wrote:
> Χαίρεται!
>  

Ποιός; :-D     
(με έψιλον γράφεται ως προστακτική δευτέρου πληθυντικού)


> Με 'dpkg -l' εμφανίζεται η λίστα με τα πακέτα που υπάρχουν στο σύστημα. 
> Στην αρχή κάθε γραμμής από την έξοδο της παραπάνω εντολής υπάρχει ο 
> χαρακτηρισμός του κάθε πακέτου, π.χ. 'ii' για Install/Installed, 'rc' 
> για Remove/Config-files, κτλ.
>
> Πως μπορώ να «βγάλω» μια λίστα με τα πακέτα που έχουν χαρακτηρισμό π.χ. 
> 'rc'; Ακόμα καλύτερα, θα ήθελα μόνο μια λίστα με τα πακέτα χωρίς 
> εκδόσεις και περιγραφές των πακέτων.
>  

Μπορεί να υπάρχουν switches στο dpkg για να σου βγάλει μόνο τα rc ή
όποιον άλλο συνδυασμό θέλεις, αλλά γιατί να κάτσεις να διαβάσεις το man
page όταν μπορείς να τα πάρεις με:

dpkg -l | grep "^rc"      

Αυτό για τη λίστα των πακέτων μόνο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το εξης:

aptitude search ~i | awk -F" " '{print $2}'


G.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 6261 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20071102/e692f235/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list