Γκρουπάρισμα με MySQL

Θοδωρής Λύτρας thlytras at gmail.com
Sat Jul 7 21:44:50 EEST 2007


Μια ερωτησούλα αν κάποιος ξέρει από MySQL να με βοηθήσει.

Έστω π.χ. οτι έχω έναν πίνακα με τις βαθμολογίες των μαθητών μιας τάξης, από 
το 0 ως το 100. Ας τον πούμε grades, με δύο πεδία: pupil (αλφαριθμητικό) και 
grade (ακέραιο, 0-100). Αν θέλω να δείξω την κατανομή των βαθμολογιών, θα 
χρησιμοποιήσω το παρακάτω query:

SELECT grade, COUNT(grade) FROM grades GROUP BY grade;

Το ερώτημα είναι: πως μπορώ να δείξω την κατανομή των βαθμολογιών ανά 
*δεκάδες*? Δηλαδή πόσοι πήραν από 91 ως 100, από 81 ως 90, και ούτω καθ' 
εξής.

Any help appreciated!

Θοδωρής

-- 
"Beauty is transitory"
"Beauty survives"
        - Mr. Spock & Capt. Kirk, "That which survives", stardate unknown
by Theodore Lytras <aspirin at myrealbox.com>
Processing Key: 09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0
More information about the Linux-greek-users mailing list