Πολυτονικό στο KDE ( ήταν Πολυτονικά στο =?iso-8859-7?b?IPDr5+r08e/r/OPp7w==?=)

Spiros Georgaras sngeorgaras at otenet.gr
Wed May 10 22:24:53 EEST 2006


On Tuesday 09 May 2006 23:55 dimitris jemos wrote:
> O/H Spiros Georgaras έγραψε:
> > On Tuesday 09 May 2006 18:47 Giannis Papadopoulos wrote:
> >> Μετά από τον DjArt που του φάνηκε περίεργο το gr αντί του el, είπα να
> >> δοκιμάσω και el στο SuSE και παίζει μια χαρά.
> >
> > Ναι αυτό δουλεύει και εδώ (10.1 rc3)
>
> Σε slackware 10.2 και kde και επιλέγοντας γραμματοσειρά MgOpen Canonica
> το πολυτονικό δουλεύει χωρίς να γίνουν όσα αναφέρονται σε προηγούμενο
> post δηλ. Πάμε στο Κέντρο ελέγχου > Περιοχή & Προσιτότητα > Ενέργειες
> εισόδου?κλπ
>
> Απλώς έχουν ρυθμιστεί τα ελληνικά στο xorg.conf όπου υπάρχει
> Section "InputDevice"
> Identifier  "Keyboard0"
> Option "XkbRules"  "xorg"
> Option "XkbModel"  "pc105"
> Option "XkbLayout"  "en_US,el"
> Option "XkbOptions"  "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:ralt"
> Option "XkbVariant" "basic,extended"
> Driver      "kbd"
> EndSection

Περίεργο φαίνεται... αλλά αφού για σένα δουλεύει έτσι, είσαι από τους τυχερούς 
που δε χρειάζονται τα παραπάνω :)

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_____________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://users.otenet.gr/~geosp/gpg-kde-el.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20060510/c4b4b90a/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list