παρουσίαση του linux σε αρχάριους

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Tue May 9 09:05:30 EEST 2006


On 2006-05-09 08:43, Db0 <dbzero at gmail.com> wrote:
> Oh Gawd!. Άνοιξες το ασκί του Αιόλου τώρα...

Η ειδικότητά μου :P
More information about the Linux-greek-users mailing list