Πιθανό deadlock στο apache.conf ;

Michalis Papakyriakou mpapakyr at softlab.ntua.gr
Mon May 8 14:45:02 EEST 2006


Eustathios Kamperis wrote:
> Καλησπέρα σε όλη την λίστα! :)
> 
> Το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μπορώ ως root να τροποιήσω (γράψω, αλλάξω 
> δικαιώματα χρήσης, ιδιοκτήτη ή ομάδα) στο configuration file του 
> apache2, παρά το ότι μπορώ να το αναγνώσω.
> 
> stathis at ubuntu:/etc/apache2$ ls -l apache2.conf
> -rw-r--r--  1 root root 12502 2005-11-16 12:20 apache2.conf
> 

Για δοκίμασε lsattr και αν δεν βγουν όλα '-' τότε κοίτα το man page του.

-- 
----------------------------------------------------------------
Michalis Papakyriakou
----------------------------------------------------------------
No wanna work... wanna bang on keyboard!
----------------------------------------------------------------
mpapakyr at softlab.ece.ntua.gr
----------------------------------------------------------------
More information about the Linux-greek-users mailing list