παρουσίαση του linux σε αρχάριους

Giannis Papadopoulos ipapadop at inf.uth.gr
Mon May 8 02:14:21 EEST 2006


DJ Art wrote:
> On Monday 08 May 2006 01:47, Giannis Papadopoulos wrote:
>>   Option       "XkbLayout" "us,gr"
> 
>> Παίζει εδώ...
> 
> Από καθαρή περιέργεια.
> 
> Τί έκδοση X.org είναι και σε ποιά διανομή ?
> 

X.org 6.9, OpenSUSE 10.0

Από όσο θυμάμαι, πάντα έτσι το είχα. Δεν πρέπει;

-- 
one's freedom stops where others' begin

Giannis Papadopoulos
Computer and Communications Engineering dept. (CCED)
University of Thessaly
http://dop.freegr.net/More information about the Linux-greek-users mailing list