Αλλαγές στο magaz

Michael Iatrou m_iatrou at freemail.gr
Thu Mar 18 12:31:16 EET 2004


Καλησπέρα,
  Έκανα μερικές αλλαγές στην εμφάνιση, τη δομή και το περιεχόμενο του magaz. 
Οποιοδήποτε feedback, είναι ευπρόσδεκτο.
ΤΙΑ

magaz.hellug.gr

-- 
 Michael G. Iatrou
 Department of Electrical & Computer Engineering
 University of Patras, Greece
More information about the Linux-greek-users mailing list