Re: ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Επιτροπή Ανταγωνισμού)

Mavrelos, Antonios A.Mavrelos at csd.ase.gr
Wed May 29 15:52:01 EEST 2002


v 0.2. Αναμένω αλλαγές.
	Γνώμη του συντάκτη της επιστολής είναι, για να υπάρχει το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα, η επιστολή να σταλεί από τον ίδιο τον σύλλογο. Σκοπός
είναι να φαίνεται ότι εκπροσωπείται ένας μεγάλος αριθμός χρηστών και όχι
ένας μεμονωμένος χρήστης.
	Αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να τρέξει κάποιος άλλος για
επιστολές, ταχυδρομία εύρεση διευθύνσεων κ.α. Αυτά τα αναλαμβάνω εγώ. Ήδη
έχουμε βρει τη διεύθυνση (για όποιον ενδιαφέρεται):

Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κτίριο Υπουργείο Εμπορίου
5ος Όροφος
Πλατεία Κάνιγγος 10
Τ.Κ 10181
ΑΘΗΝΑ


Αθήνα, 21 Μαΐου 2002


ΘΕΜΑ: ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Αγαπητοί κύριοι, 

Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι αφενός η γνωστοποίηση στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού των μονοπωλιακών μεθοδεύσεων που η Microsoft, δια μέσου του
Ελληνικού αντιπρόσωπου της, επιβάλει στους καταναλωτές και αφετέρου, η
αίτηση λήψης δράσης από την Επιτροπή για προστασία του Έλληνα καταναλωτή. 

Μη επιθυμώντας να κάνω κατάχρηση του πολύτιμου χρόνου σας, θα σας παραθέσω
εν συντομία την προσωπική μου εμπειρία. Έχοντας προσωπική επαφή με στελέχη
τόσο της Compaq Hellas όσο και της IBM Hellas, αναφορικά με την δυνατότητα
αγοράς από μέρους μου φορητού προσωπικού υπολογιστή χωρίς να είναι
"εγκαταστημένο" το λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft, η απάντηση που
έλαβα ήταν αρνητική. Η αιτιολόγηση ήταν ότι στον φορητό υπολογιστή, ως
τελικό προϊόν που απευθύνεται στον καταναλωτή, η έκδοση του λειτουργικού
συστήματος Windows που είναι ήδη προ-εγκατεστημένη, λογίζεται ως αναπόσπαστο
τμήμα του προϊόντος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πωληθεί χωρίς αυτό.
Επιμένοντας σε αυτό το ζήτημα, η απάντηση εξακολουθούσε να είναι η ίδια
ακόμα και στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν κάνει αποδεκτή την άδεια
χρήσης του λογισμικού (End User License Agreement - EULA). Αν η άδεια δεν
γίνει αποδεκτή, ο καταναλωτής δεν λαμβάνει καμία επιστροφή χρημάτων που θα
δώσει για ένα προϊόν λογισμικού το οποίο δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει.

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα της κατάφορης προσπάθειας
φαλκίδευσης του στοιχειώδους δικαιώματος του καταναλωτή, αυτού της επιλογής,
όπως επίσης και η χρήση μεθοδεύσεων που σκοπό έχουν την δέσμευση και
παγίδευσή του. 

Έχοντας ως δεδομένο την δεδηλωμένη πρόθεση της Κομισιόν για εγκαθίδρυση και
διατήρηση υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως, τέτοιες ενέργειες και πρακτικές εναντιώνονται σε κάθε προσπάθεια
που προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ως κατακλείδα αυτής της επιστολής θα ήθελα να τονίσω πως για το κείμενο
αυτής της αποστολής, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο αποστολέας της. 

Προσβλέποντας σε έναρξη δράσης ενάντια σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις,
παραμένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω επεξήγηση. 

Με ειλικρινή εκτίμηση,
ΟΝΟΜΑ
-------------------------------------------------------------------------- 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε - CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY S.A. 
Πεσμαζόγλου 1, 105 59 Αθήνα - 1 Pesmazoglou street, 105 59 Athens, Greece, 
Tel: +30 (0)10 3245105, Fax: +30 (0)10 3245108 http://www.hcsd.gr/ 
-------------------------------------------------------------------------- 

Το παρόν μήνυμα περιέχει εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες. Εάν δεν
είστε ο αποδέκτης του μηνύματος, ή πληρεξούσιός του, παρακαλώ ειδοποιείστε
τον αποστολέα με ηλεκτρονικό μήνυμα και διαγράψτε το παρόν. Απαγορεύεται
αυστηρά κάθε αναπαραγωγή, διανομή, διάχυση, τροποποίηση του μηνύματος αυτού.
Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν θεωρούνται προσωπικές απόψεις του
αποστολέα, εκτός αν ο αποστολέας έχει δικαίωμα εκπροσώπησης του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών και ρητά δηλώνει ότι το περιεχόμενο του μηνύματος εκφράζει
απόψεις της εταιρίας. 

This message contains confidential information. Unless you are the intended
recipient or his/her authorized agent, please notify the sender by return
e-mail and remove the original message. Any reproduction, distribution,
dissemination, modification of this message is strictly prohibited. The
message content is not endorsed by Central Securities Depository S.A. (CSD),
unless the sender is the firm's lawful representative and an explicit
statement that the content is in fact endorsed by the CSD is included in the
message.More information about the Linux-greek-users mailing list